Tutoris - edukacja z klasą
Jesteś teraz tutaj: RODO
Change language:

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma Tutoris Wojciech Jagiełło. Administrator przetwarza również za zgodą rodziców dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

- w związku z wykonaniem umowy świadczenia usług: szkoleniowych, szkoleń z zakresu IT, tłumaczeń,  lub zleceniem przygotowania oferty na świadczenie takich usług - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO.

- związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego czyli kontaktowaniem się aby przekazać aktualne informacje o ofertach świadczonych usług przez firmę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora - na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

- związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej z firmą w oparciu o prawnie uzasadniony interes firmy  polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi - na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować wysyłając e-mail na adres biuro@tutoris.pl

2. Zebrane dane będą udostępnianie: do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usług IT, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe w zakresie IT, innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

- do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

- do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

- do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (biuro@tutoris.pl), listem zwykłym na adres siedziby firmy wskazany wyżej.

4. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania   dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz wiedzieć pierwszy o nowych promocjach oraz na bieżąco być z wydarzeniami w Tutoris, podaj nam swój adres e-mail...

792 649 092
Polecane strony

Blog Edukacyjny

angielski Łask, angielski Sędziejowice, matematyka Łask, angielski Zduńska Wola, fizyka korepetycje Łask, korepetycje Łask

angielski Łask, angielski Sędziejowice, matematyka Łask, angielski Zduńska Wola, fizyka korepetycje Łask, korepetycje Łask

Tutoris Google+

 

  

Prywatna Praktyka Edukacyjna


tel. 792 649 092
e-mail: biuro@tutoris.pl

Copyright © Tutoris 2012Projekt i realizacja xMind